Fios Físe logo

Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta

Scéim Dílseachta

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil go luath agus beidh na baill a mbeidh 3 as 4 dhialann de chuid na míosa seo líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtáiltear tarraingt do dhuaiseanna gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna bíonn na baill a mbíonn 3 dhialann féachana/éisteachta sa mhí líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidtear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnaíonn an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: Dearbhán One4All ar luach €500
  • An Dara Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Tríú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Ceathrú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Cúigiú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Séú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100

Foilsítear torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.

Eanáir 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1955Ail Finn, Co. Ros Comáin
1853Casla, Co. na Gaillimhe
3022Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
3065Blackmillers Hill, Co. Chill Dara
1653Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
3301An Baile Bán, Co. na Gaillimhe

Feabhra 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
2048Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
1562Seanchill, Baile Átha Cliath 18
1663Cúil Raithin, Co. Dhoire
1789Baile Nua an Chaisil, Co. Longfort
1061Béal Feirste, Co. Aontroma
1875An Fhairche, Co. na Gaillimhe

Márta 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1348Bóthar na Trá, Gaillimh
3097Ascaill Waverly, Baile Átha Cliath 3
3166Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10
3120Cnoc an Línsigh, Co. na Mí
1129An Spidéal, Co. na Gaillimhe
1356Béal Feirste, Co. Aontroma

Aibreán 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
2067Teileann, Co. Dhún na nGall
2082Droichead Átha, Co. Lú
3135An Cheathrú Rua, Co . na Gaillimhe
1654Bóthar na gCloch, BÁC 7
1805Úarán Mór, Co. na Gaillimhe
1692Baile Raghnaill, Co. Aontroma

Bealtaine 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1416Trá Lí, Co. Chiarraí
1103An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
1850An Spidéal, Co. na Gaillimhe
3272Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath
1144Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath
3321Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

Meitheamh 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1715Tigh Moling, Co. Cheatharlach
1160An Trá Mhór, Co. Phort Láirge
1049An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
1848Áth Cinn, Co. na Gaillimhe
3111Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath
1613Raghnallach, Baile Átha Cliath

Iúil 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1273Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara
3065Baile Chill Dara, Co. Chill Dara
3130Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11
1653Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
1230Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
1807Árainn, Co. na Gaillimhe

Lúnasa 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1686Lios Tuathail, Co. Chiarraí
1547Tuaim, Co. na Gaillimhe
1247Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí
1196Béal Easa, Co. Mhaigh Eo
1793An Uaimh, Co. na Mí
1825Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

Meán Fómhair 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3179Baile Formaid, Baile Átha Cliath
1688Dún Dealgan, Co. Lú
1748An Nás Co. Chill Dara
1785Baile Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin
1788Cluainín, Co. Liatroma
1562Seanchill, Baile Átha Cliath

Deireadh Fómhair 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3345An Baile Mór, Co. Chill Dara
2045Ard Mhacha, Co. Ard Mhacha
3310Bearna, Co. na Gaillimhe
3002Baile Átha Cliath 14
3338Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
3199Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann

Samhain 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1792Baile an Chollaigh, Co. Chorcaí
1709Cill Dalua, Co. an Chláir
3224Áth an Choite, Co. Luimnigh
1682Rinn Ó gCuanach, Co. Phort Láirge
1027Carna, Co. na Gaillimhe
3121An tIúr, Co. an Dúin

Nollaig 2023 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3340Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
1518Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe
3056An tIúr, Co. an Dúin
1884Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo
3017Baile Átha Troim, Co. na Mí
1084Trá Lí, Co. Chiarraí
Barr