Fios Físe logo

Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta

Scéim Dílseachta

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil go luath agus beidh na baill a mbeidh 3 as 4 dhialann de chuid na míosa seo líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtáiltear tarraingt do dhuaiseanna gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna bíonn na baill a mbíonn 3 dhialann féachana/éisteachta sa mhí líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidtear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnaíonn an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: Dearbhán One4All ar luach €500
  • An Dara Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Tríú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Ceathrú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Cúigiú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100
  • An Séú Duais: Dearbhán One4All ar luach €100

Foilsítear torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.

Eanáir 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1707Baile an Easpaig, Corcaigh
2060Trá Lí, Ciarraí
3065Droichead Nua, Cill Dara
1885Ros Comáin
3097Baile Átha Cliath 9
1101An Charraig Dhubh, Bhaile Átha Cliath

Feabhra 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1451Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe
1776Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
1479Léim an Bhradáin, Co Chill Dara
1725Maigh Cuillin, Co. na Gaillimhe
2048Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
1796Baile Ros Comáin

Márta 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1129An Spidéal, Co. na Gaillimhe
1958Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo
1671An Ómaigh, Tír Eoghain
1804Cinn Mhara, Gaillimh
1704Cathair na Gaillimhe
1670An Ómaigh, Tír Eoghan

Aibreán 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1874Indreabhán Co. na Gaillimhe
3009Cluain Sceach, BÁC 14
3010Dún Búinne, Co. na Mí
1884Bóthar Bhaile Shéarlais, Co. Mhaigh Eo
1486An Ráth Mhór, Co. Chiarraí
3114An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe

Bealtaine 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1917Acaill, Co. Mhaigh Eo
1747An tIúr, An Dún
1863Béal Easa Co. Mhaigh Eo
1027Maínis, Co. na Gaillimhe
1739Leitir Móir Co. na Gaillimhe
1388Dún Pádraig, Co. an Dúin

Meitheamh 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1362Baile Pholaird Beag, Ceatharlach
1252Droichead na Bandan, Co. Chorcaí
1047 Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
1356Béal Feirste, Co. Aontroim
2082Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo
3064Baile Átha Luain, An Iarmhí

Iúil 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3148An Baile Meánach, Co. Aontroma
3085Sruthair, Co. Maigh Eo
1805Úarán Mór, Co. na Gaillimhe
3113Cathair Saidhbhín, Co Chiarraí
1639Cora Droma Rúisc, Co Ros Comáin
1846Baile Átha Buí, Co. na Mí

Lúnasa 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3142Béal Feirste, Co. Aontroma
1196Béal Easa, Co Mhaigh Eo
1101An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
3133Béal Feirste, Co. Aontroma
1355Indreabhán, Co. na Gaillimhe
3109An Muileann gCearr, Co na hIarmhí

Meán Fómhair 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1983Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
1785Baile Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin
1581Trá Lí, Co. Chiarraí
1682Rinn Ó gCuanach, Port Láirge
3167Bré, Co. Chill Mhantáin
3011An Daingean, Co. Chiarraí

Deireadh Fómhair 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1553An Mhuinchille, Co an Chabháin
1966An Spidéal, Co. na Gaillimhe
1930Cathair Luimnigh
2085Oileán Chléire, Co. Chorcaí
3003Cluain Tarbh, Baile Áth Cliath 3
3208Indreabhán Co na Gaillimhe

Samhain 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1049An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
3010Dún Búinne, Co. na Mí
1247Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí
1958Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo
2050Port Laoise, Co. Laoise
1349Muighros, Carna, Co. na Gaillimhe

Nollaig 2021 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3173Carraig Mhachaire Rois, Co Mhuineacháin
1804Cinn Mhara, Gaillimh
1654Bóthar na gCloch, BÁC 7
1670An Ómaigh, Tír Eoghan
1998An tAth Leathan, Co. Chill Dara
1320Dún Dealgan, Co. Lú
Barr