Fios Físe logo

Painéal Lucht Féachana TG4 / Painéal Lucht Éisteachta RTÉ Raidió na Gaeltachta

Scéim Dílseachta

Comhghairdeas leis na buaiteoirí uile!

Beidh an chéad Chrannchur eile á reáchtáil go luath agus beidh na baill a mbeidh 3 as 4 dhialann de chuid na míosa seo líonta acu san áireamh. Coinnígí ag líonadh na ndialanna!

Tá Scéim Dílseachta á reáchtáil ag Fios Físe do bhaill an phainéil. Comhartha buíochais atá sa Scéim Dílseachta do bhaill a líonann dialanna féachana go leanúnach. Reáchtáiltear tarraingt do dhuaiseanna gach mí. San áireamh don tarraingt do dhuaiseanna bíonn na baill a mbíonn 3 dhialann féachana/éisteachta sa mhí líonta acu. Ar mhaithe le cothroime a chinntiú úsáidtear bogearra ríomhaireachta ar leith leis na tarraingtí do dhuaiseanna a dhéanamh go huathoibríoch. Roghnaíonn an bogearra sonraí na mball buachana go randamach, de réir leibhéal agus ord reatha na nduaiseanna seo a leanas:

  • An Chéad Duais: €500
  • An Dara Duais: €100
  • An Tríú Duais: €100
  • An Ceathrú Duais: €100
  • An Cúigiú Duais: €100
  • An Séú Duais: €100

Foilsítear torthaí na tarraingthe ar an leathanach seo.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag eolas@fiosfise.ie nó + 353 (0)91 494631 má tá aon cheist agat faoin Scéim Dílseachta.

Eanáir 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1608Ráth Maonais, Baile Átha Cliath
2081Carraig Thuathail, Corcaigh
2035An Com, Co. Chiarraí
1975Callainn, Co. Chill Chainnigh
1865Tír an Iúir, Baile Átha Cliath
1671An Ómaigh, Tír Eoghain

Feabhra 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3014Baile Hill, Co. an Dúin
1945Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath
2077Móinteach Mílic, Co. Laoise
2022Carraig Airt, Co. Dhún na nGall
1878Baile Átha Cliath
1793An Uaimh, Co. na Mí

Márta 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1841Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
1965Cluain Dolcáin, BÁC
2029Leitir Móir, Gaillimh
2061Machaire Rátha, Doire
3017Baile Átha Troim, Co. na Mí
1603Bré, Co. Chill Mhantáin

Aibreán 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1918Ros Cré, Co. Thiobraid Árainn
3009Cluain Sceach, BÁC 14
3011An Daingean, Co. Chiarraí
2082Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo
2027An tAonach, Co. Thiobraid Árann
1749Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe

Bealtaine 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1813Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí
2095Bun na Leaca, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
2050Port Laoise, Co. Laoise
3048Ráth Cúil, BÁC
1932Áth Dara, Co. Luimnigh
1670An Ómaigh, Tír Eoghain

Meitheamh 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1654Bóthar na gCloch, BÁC 7
1998An tAth Leathan, Co. Chill Dara
2047An Ómaigh, Tír Eoghain
3060An Gabhailín, Tiobraid Árann
3014Baile Hill, An Dún
3012Ros Eo, BÁC

Iúil 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
2073Baile Chláir, Gaillimh
1999Baile an Chollaigh, Co. Chorcaigh
1976Ceanannas Mór, An Mhí
1802Chnocán na Fuiseoga, Sligeach
3015Lios Béal Átha, Fear Manach
3042Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Lúnasa 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
3071Port Laoise, Co. Laois
2091Trá Lí, Co. Chiarraí
3087Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
1789Baile Nua an Chaisil, Co. Longfort
1355Marino, BÁC 3
3010Dún Búinne, Co. na Mí

Meán Fómhair 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1865Droim Conrach, Baile Átha Cliath
1445Cathair Phort Láirge
1682Rinn Ó gCuanach, Port Láirge
1793An Uaimh, Co na Mí
1706Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin
1094Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Deireadh Fómhair 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1221Ráth Mealtain, Co. Dhún na nGall.
1746Caisleán an Bharraigh, Co. Maigh Eo
1768Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
1424Lios Dúin Bhearna, Co an Chláir
1535Lios Dúin Bhearna, Co. an Chláir
1638Guaire, Co. Loch Garmáin

Samhain 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
1158Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí
1037Trá Lí, Co. Chiarraí
1867Cnoc an Línsigh, An Mhí
1875An Fhairche, Co. na Gaillimhe.
1141Baile Átha Cliath 9
1930Cathair Luimnigh

Nollaig 2020 ^

DuaisUimhir AitheantasRéigiún
2032Bóthar na Trá, Gaillimh
1979Anagaire, Co. Dhún na nGall
1676Pailís Ghréine, Co. Luimnigh
1348Bóthar na Trá, Gaillimh
1709Cill Dalua, Co. an Chláir
1764Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo
Barr